Skorlama

Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler‐ Prognostik

Faktörlere Göre Skorlama‐ FIGO 2000

FIGO Skoru 0 1 2 4
Yaş <40 ≥40    
Önceki term gebelik Mol Hidatidiform Abortus Term  
İndeks gebelikten sonraki aralık (ay) <4 4 – <7 7 – <13 ≥13
Tedavi öncesi hCG (mIU/ml) <103 103- <104 104- <105 ≥105
Uterustaki en büyük tümör boyutu <3 3- <5 cm ≥5 cm  
Metastaz bölgesi Akciğer Dalak, böbrek GİS Beyin,  karaciğer
Saptanan metastazların sayısı 0 1-4 5-8 >8
Önceki başarısız kemopterapi     Tek ilaç İki veya daha fazla ilaç

FIGO‐WHO Evreleme‐Skorlama Sistemi

  • Bu durumda hastanın evrelemesi romen rakamı ile gösterilirken (I, II, III, IV),
  • Risk skorlamasının toplamı arabik sayılarla ve araya üst üste iki nokta konularak gösterilmektedir.
  • Örnek: II:4
  • Örnek: IV:9