GTH Sınıflaması

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar‐

Sınıflandırma

GTH Histolojik Sınıflama Sistemi (WHO, 1983)

1. MH
      – komplet
      – parsiyel
2. İnvaziv MH
3. Koryokarsinom
4. Plasenta Yerleşim Bölgesinden Gelişen Trofoblastik Tümör
5. Trofoblastik tümör (diğer)
      – abartılmış plasental yerleşim bölgesi
      – plasental yerleşim bölgesi nodülü veya plağı
6. Sınıflanamayan trofoblastik lezyon

Klinik (NIH) Sınıflaması

I. Benign GTH
   A. Komplet HM
   B. Parsiyel HM
II. Malign GTH
   A. Nonmetastatik GTH
   B. Metastatik GTH
         1. İyi prognoz, düşük risk ( herhangi bir risk faktörü yok)
         2. Kötü prognoz, yüksek risk (herhangi bir risk faktörü var)
  •                   a. Süre> 4 ay
  •                   b. Tedavi öncesi βhCG serum düzeyi>40.000mİÜ/ml
  •                   c. Beyin veya karaciğer metastazı
  •                   d. Term gebeliğin ardından GTH
  •                   e. Başarısız tedavi sonrası GTH