Evreleme

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar‐ Evrelendirme

FIGO 2000

  • Evre I : Hastalık uterusta sınırlı
  • Evre II: GTH uterus dışında ancak genital organlarda sınırlı (adneks, vagen, broad lig.)
  • Evre III: GTH akciğerlerde; genital organ metastazı var veya yok
  • Evre IV: GTH diğer tüm metastaz sahalarında