Misyon

Trofoblastik Hastalıklar Derneği, trofoblastik hastalıkların tanı, tedavi ve yönetimindeki başarıyı arttırmak için araştırma ve çalışmalar yapmayı, ulusal ve uluslararası yeni bilimsel gelişmeleri yakından takip etmeyi ve yaymayı, tıp ve sağlık alanında sosyal ve bilimsel yardımlaşma ve dayanışmayı amaç edinmiştir.