Logo

Logomuz, stilize insan gövdesinde, molar vezikülleri içeren uterusu temsil etmektedir. Açık lacivert renk insandaki evrensel özü göstermekte ve üç ilke (Scientiam, Usum, Sapientiam – knowledge, experience wisdom – bilgi, deneyim ve bilgelik) insanı oluşturmaktadır.